Privacy verklaring

Bussum, juli 2020

Privacy verklaring by Elize Photography

By Elize Photography respecteert je privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. By Elize Photography mag deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. De privacyverklaring die op de website staat is altijd van kracht. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op.

Over By Elize Photography

Elize Draijer
Kvk-nummer: 76917959
Contactpersoon: Elize Draijer
Emailadres: info@byelizephotography.nl
Telefoonnummer: 06-16457873

Persoonsgegevens die worden verwerkt

By Elize Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en je deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

Voor- en Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Adresgegevens
Foto’s in opdracht gemaakt
Bedrijfsnaam (van eenmanszaak of Vof)
Specifieke informatie die jij doorgeeft, zoals trouwdatum en-locatie

Bijzonderheden en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

By Elize Photography heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@byelizephotography.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag By Elize Photography persoonsgegevens verwerkt

By Elize Photography verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het afhandelen van je betaling
– Verzenden van een nieuwsbrief en/of brochure
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om thuisreportages te kunnen doen
– Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

By Elize Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

By Elize Photography gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

– Je naam en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.byelizephotograhpy.nl en dat per e-mail bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens verstrek je mij telefonisch of per e-mail.
– Voor facturen gebruik ik Microsoft Word. In de factuur gebruik ik je naam en adresgegevens. 
– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden verzonden via wetransfer of per post (postNL) en opgeslagen op een harde schijf. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geef je By Elize Photography toestemming om de foto’s te delen op www.byelizephotography.nl en Social Media zoals Facebook en Instagram.

Hoe lang By Elize Photography persoonsgegevens bewaart

By Elize Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

By Elize Photography verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. By Elize Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

By Elize Photography gebruikt op de website www.byelizephotography.nl geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door By Elize Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking

van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@byelizephotography.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

By Elize Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe By Elize Photography persoonsgegevens beveiligt

By Elize Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@byelizephotography.nl